Chef ขี้แย
เจ้ากระเป๋าตังค์ Brand name ที่วางอยู่ข้างๆกระเป๋าตังค์เก่าใบหนึ่ง

 

หันไปคุยกับ กระเป๋าตังค์เก่าๆไม่มีราคาว่า “นี่ๆตัวฉัน Brand …นะ
กระเป๋าตังค์เก่าๆก็เงียบ….
แล้วเจ้า Brand name ก็พูดต่อว่า “ตัวฉันนี้นำเข้าจาก Italy นะ !!!
กระเป๋าตังค์เก่าๆก็เงียบ….
จากนั้นเจ้า Brand name ก็ยังคงสาธยายถึงคุณลักษณะชั้นดีของตัวเองต่อไป

 

……กระเป๋าตังค์เก่าๆเงียบซักพัก จากนั้นก็หันกลับไปตอบว่า
ในตัวฉันมีเงินอยู่หลายหมื่นเลย… เจ้าหล่ะมีเท่าไหร่????

 

กระเป๋า…ตังค์ Brand name….. เงียบ !!

________________________________

เรื่องโดย Chef ขี้แย / ภาพโดย จัตวา

Comments

comments

About author View all posts Author website

Chef ขี้แย

blog นี้เกิดจาก การตกบันไดพลอยกระโจนของผม เริ่มจากการชอบเขียน status ใน fb เล่าเรื่องราวต่างๆ ยิ่งเล่า ยิ่งสนุก คราวนี้เลยกึ่งย่อง กึ่งกระโดด ทำเป็นรูปแแบบมากขึ้น อ่านแล้วก็ติบ้าง ชมบ้างกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!