Chef ขี้แย

“อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์” ถามว่าวันนี้คือวันอะไร?

คำถามสุดฮิตที่ยังถกเถียงหาคำตอบกันอยู่ Chef ขี้แย ขอลองเอามาวิเคราะห์หน่อย

 

 

Credit รูป : ไม่รู้ที่มา

Credit รูป : ไม่รู้ที่มา

จากคำถามสุดฮิตที่แชร์กันอยู่ในช่วงนี้

“อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์” ถามว่าวันนี้คือวันอะไร?

มีคำตอบแตกต่างกันออกมาหลายคำตอบจะที่เฝ้าสังเกตุดูอยู่ 1 วัน… มีทั้งวันพุธ, วันอาทิตย์ และวันศุกร์

เดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ ถึงที่มาของคำตอบต่างๆกันซะหน่อย

—————————————————————————————————————————————————————

 

สำหรับหลายๆคนที่ตอบ “วันพุธ”

“อยากให้ พรุ่งนี้ เป็นเมื่อวานจัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์” ถามว่าวันนี้คือวันอะไร?

เอาพรุ่งนี้เป็นตัวตั้ง เป็นตัวแปรหลัก…. ถ้าเป็นบริบทนี้

อยากให้ (พรุ่งนี้) เป็นเมื่อวาน —> วันนี้จะได้เป็น “วันศุกร์”
จากการคิดย้อนกลับ เริ่มที่ทำให้ “วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์”
ฉะนั้น เมื่อวานของวันศุกร์ ก็คือ “วันพฤหัสบดี”

ดังนั้นผู้พูดจึงอยากให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้คือ
พรุ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็น —- > “วันพฤหัสบดี”

เพราะฉะนั้น วันนี้(ปัจจุบัน) ก็ต้องเป็น “วันพุธ” (คำตอบ)

เมื่อนำไปแทนค่าดู จะได้ว่า
วันนี้คือวันพุธ พรุ่งนี้คือวันพฤหัสบดี

อยากให้ วันพฤหัสบดี (พรุ่งนี้) กลายเป็นวัน “เมื่อวาน” แทน
คือเมื่อวันพฤหัสบดี ถูกเรียกว่าเป็นวันเมื่วานเมื่อไหร่
วันนี้จะได้เป็น วันศุกร์ เป็นลักษณะ Fast Forward
อยากให้ วันพฤหัส (คือวันพรุ่งนี้) กลายเป็น วันเสาร์ (คือเมื่อวาน)
คำตอบนี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงที่สุดนะ ด้วยรูปประโยคที่ถามมา

—————————————————————————————————————————————————————

สำหรับคำตอบคือ “วันอาทิตย์”

“อยากให้พรุ่งนี้เป็น เมื่อวาน จัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์”

คำตอบนี้ เอา”เมื่อวาน” เป็นตัวตั้ง เป็นตัวแปรหลัก…. ถ้าเป็นบริบทนี้
ซึ่งเป็นการคิดแบบย้อนรูปประโยค… เอาคำที่อยู่ด้านหลังประโยคขึ้นมาตั้ง

ก็ต้องไปเริ่มที่พรุ่งนี้ของวันเป้าหมาย
ซึ่งพรุ่งนี้ของวันศุกร์ ก็คือ “วันเสาร์”

ส่วนวันเสาร์เป็น เมื่อวานของวันอาทิตย์
และพรุ่งนี้ของวันอาทิตย์ จริงๆคือวันจันทร์

ผู้พูดอยากให้ วันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นเป็นเมื่อวานที่ผ่านมาแทน
ซึ่งเมื่อวานของวันอาทิตย์ (ปัจจุบัน) คือวันเสาร์

ก็จะหมายความว่า อยากให้ “คำว่า” พรุ่งนี้
ของวันอาทิตย์ที่อยู่ ณ ปัจจุบัน เป็น วันเสาร์แทน
ถ้าคำว่าพรุ่งนี้ในประโยคกลายเป็น “วันเสาร์”
วันนี้ที่อยากให้เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นวันศุกร์…

คำตอบนี้ถ้าค่อยๆใส่ตัววันแปร แทนคำต่างๆ
ไปเรื่อยๆ ก็ดูเป็นไปได้ ดูจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
แต่ก็มีช่องโหว่ที่ใหญ่อยู่ นั่นคือ

จากประโยคตัวตั้งคือ
“อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวานจัง วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์”
ถามว่าวันนี้คือวันอะไร? น่าจะหมายความว่า

อยากให้ x เป็น y จัง….
อยากให้ วันจันทร์ (คือวันพรุ่งนี้) กลายเป็น วันเสาร์ (คือเมื่อวาน)
จากวันเสาร์ที่เป็นเมื่อวาน กลายเป็นวันพรุ่งนี้ของวันศุกร์

คำตอบนี้จึงค่อนข้างวกวนและสับสนกว่าอันแรก

ประโยคที่ควรจะเป็น น่าจะคือ….
อยากให้เมื่อวานที่ผ่านมา เป็นวันพรุ่งนี้ที่จะมาถึงจัง
ก็จะฟังดูถูกต้องและเข้าท่ากว่า

—————————————————————————————————————————————————————

 

อีกคำตอบคือ “วันศุกร์”

คงเริ่มจาก คิดรวบคำเอาเป็นก้อนเดียว โดยเริ่มจาก
“อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน “ แต่แบ่งคำ แต่ละคำ
เป็นเวลาบน Time line โดยจุดเวลาที่เรายืนอยู่นั้น เป็นปัจจุบัน

คำว่า “พรุ่งนี้” เป็น อนาคต ยังมาไม่ถึง
คำว่า “เมื่อวาน” คือ อดีต มันผ่านมาแล้ว

แต่ความอยากคือ จินตนาการ คือ มโน
น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้….
ทำให้คิดได้ว่า ผู้พูด อยากย้อนวันพรุ่งนี้
แทนที่จะเป็น “วันเสาร์” ให้กลับมาเป็นเมื่อวานอีกครั้ง
ซึ่งเมื่อวาน นั่นคือ “วันพฤหัส” ที่ผ่านมานั่นเอง

ทำให้คำตอบออกมาเป็น “วันศุกร์” ได้
ถ้าวิเคราะห์แค่นี้ แต่ก็เป็นคำตอบแบบน้ำวนในอ่าง

และก็เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่จะถูกต้องไม่ได้อีกอยู่ดี
เนื่องจากถูกล็อคไว้ที่ประโยคหลังสุดคือ “ วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์ “
นั่นแสดง วันนี้จะต้องไม่ใช่วันศุกร์ !!!!! เพราะผู้พูดอยากให้เป็นวันศุกร์….

ลักษณะนี้น่าจะเป็นได้แค่ ผู้พูดบ่นเปรยๆว่า
อยากให้ “วันนี้” เป็นเมื่อวานจัง….
ก็จะหมายความว่า อยากเบิ้ลวันศุกร์อีกที

 

จริงแล้วก็ ไม่น่ามีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะ
อาจจะเป็นที่ คำถามที่ไม่เคลียร์
หรือคำถามนี้ต้องการ วัดหรือทดสอบ ที่ประเด็นอื่น
หรือสะท้อนกระบวนการคิด ที่ประเด็นอื่นมากกว่า

สำหรับผม ผมมองคำถามนี้ว่าได้แง่คิดหลายๆเรื่องนะ
คำพูด หรือ ภาษาเขียนที่ไม่เคลียร์ มันดิ้นได้
สามารถทำให้คนมองได้หลายมุม
หรือ เรื่องๆเดียว สิ่งเดียวกันก็มองได้แตกต่างกันไป

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ทุกอย่างที่มีคำตอบแล้ว
หรือหาคำตอบพบแล้ว ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจ
บางทีอาจตกหลุมพรางของคำตอบได้ ควรมีสติทบทวน
ก็ที่จะเร่งรีบ ตอบคำถามนั้นไป เพราะมันอาจจะผิดก็ได้

อีกอย่างคือ คำถามเกือบยาก เกือบง่าย โดยมีคำท้าทาย
อย่าง”ข้อสอบเด็กอนุบาล” ทำให้เกิดความน่าสนใจในวงกว้าง
เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร และถ้าเราเป็นนักการตลาด
เราจะใช้ประโยชน์จาก Model นี้ได้อย่างไร… น่าสนใจนะ

 

สุดท้ายนี้ ก็เป็นแค่การวิเคราะห์ของผมเองนะครับ
ยังไม่รู้ว่าจริงๆเป็นคำตอบที่ “ถูก” หรือ “ผิด”
ลองอ่านแล้วก็วิเคราะห์ตามกันดูเล่นๆละกันนะ
แต่ที่แน่ๆ มันคงไม่ใช่ คำถามเด็กอนุบาลแน่ๆ

 
Chefขี้แย

About author View all posts Author website

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4591106 bytes) in /home/crybaby/domains/chefcrybaby.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 2066